Friday, 02/12/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Mầm non Sơn Ca Tân Ngãi
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN

QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN

  

 

QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 318/QĐ-MNSCTN  ngày 16 tháng 10 năm 2020
của Hiu trưởngTrường Mm non Sơn Ca Tân Ngãi)


 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.

1) Ban Giám Hiệu, các b phn trong nhà trường có trách nhiệm t chc tiếp công dân đến trình bày trình bày khiếu ni, t cáo, kiến ngh, phn ánh ti tr s ca trường.

2) Phòng tiếp công dân đặt ti văn phòng; nơi tiếp công dân phi niêm yết lch tiếp công dân và ni qui tiếp công dân; trình tự th tc khiếu ni, t cáo.

3) Mục đích ca vic tiếp dân:

- Tiếp nhn nhng phn ánh, thông tin, kiến ngh, nhng vn đề có liên quan đến vic thc hin các ch trương, đường li, chính sách, pháp luật v Giáo dc và Đào to;

- Tiếp nhn khiếu ni, t cáo v nhng vi phm trong chp hành chính sách, pháp luật v Giáo dcĐào to và những vn đề trong hot động ca nhà trường, gii quyết nhng vn đề thuc thm quyn;

- Hướng dn công dân thc hin quyn khiếu ni, t cáo đúng quy định.

II. TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA TÂN NGÃI.

1)i tiếp công dân được b trí ti văn phòng.

2) Lịch tiếp dân được thc hin thường xuyên, lch phân công Ban Giám Hiệu trc ti phòng tiếp dân được dán bng trước Phòng tiếp dân;

3) Khi làm nhiệm v tiếp công dân, cán b tiếp công dân phải mc trang phc chnh tề, t gii thiu tên, nhim v ca mình để người được tiếp biết. Ch được tiếp công dân ti địa đim quy định, không tiếp ti nhà riêng hoc nơi khác;

4) Khi tiếp công dân, tùy theo ni dung vn đề đặt ra, cán b tiếp dân có trách nhim x lý như sau:

a) Những vn đề thuc v phn ánh thông tin, kiến ngh:

- Thông báo cho các bộ phn có liên quan để c cán b có thm quyn, chc trách đến gp g, trao đổi và tiếp thu;

b) Những vn đề thuc khiếu ni, t cáo:

- Nghe và phân loại x.

+ Tiếp nhn nhng vn đề thuộc thm quyn có th xét gii quyết trc tiếp ti trường; nhng v vic mà trường có trách nhim can thip theo thẩm quyn qun lý Nhà nước để yêu cu các cơ quan có liên quan gii quyết;

+ Với nhng v vic không thuc thm quyn và trách nhim xem xét giải quyết thì hướng dn công dân thc hin quyn khiếu ni, t cáo theo đúng quy định ca Lut khiếu ni, t cáo.

6) Công tác tiếp dân được quy định như sau:

  1. Tiếp công dân định kỳ

Tổ chức mỗi tuần 01 (một) ngày, vào ngày thứ tư hàng tuần (theo giờ hành chính). Nếu đúng vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ, tết thì được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

Hiệu trưởng chủ trì tiếp công dân định kỳ. Trường hợp Hiệu trưởng không thể tiếp công dân theo lịch đã định thì ủy quyền cho một Phó hiệu trưởng chủ trì.

Thành phần tham gia tiếp công dân định kỳ gồm có Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng (khi được ủy quyền), đại diện Văn phòng trường, Ban thanh tra nhân dân trường và một số thành phần khác khi có yêu cầu (thành phần cụ thể do Hiệu trưởng mời).

Địa chỉ tiếp công dân: Văn phòng Trường MN Sơn Ca Tân Ngãi, Hương lộ 15, khóm Tân Xuân, phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại liên hệ: 02703.815.907

b) Tiếp công dân đột xuất

Tiếp công dân đột xuất thực hiện trong các trường hợp theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013 và theo yêu cầu của Thường trực ủy ban nhân dân , Thường trực Thành ủy và các cơ quan có thẩm quyền.

Hiệu trưởng chủ trì tiếp công dân đột xuất. Trường hợp Hiệu trưởng đi vắng thì uỷ quyền cho Phó hiệu trưởng chủ trì.

Thành phần tham gia tiếp công dân đột xuất do người chủ trì quyết định.

c) Tiếp công dân thưòng xuyên

Tổ chức vào các ngày làm việc, trong giờ hành chính theo quy định.

Ban thanh tra nhân dân trường có nhiệm vụ thường trực tiếp công dân.

Định k hàng quí, Hiu trưởng tng hp tình hình, kết qu công tác tiếp dân báo cáo về Phòng Giáo dc và Đào to TPVL.

Nơi nhận:                                                                                             

- Phòng GD&ĐT TPVL (báo cáo);

- Ban đại diện CMHS;                                           

- Lưu: VP.

  HIỆU TRƯỞNG 

 

(ĐÃ KÝ)

 

                                                                                                                                                                          TRẦN THỊ THẠNH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 39
Tháng 12 : 52
Tháng trước : 1.101
Năm 2022 : 9.311
Năm trước : 4.560
Tổng số : 20.440