Friday, 02/12/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Mầm non Sơn Ca Tân Ngãi
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Trường Mầm non Sơn Ca Tân Ngãi

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Trường Mầm non Sơn Ca Tân Ngãi

 

PHÒNG GD&ĐT TP VĨNH LONG

TRƯỜNG MN SƠN CA TÂN NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 320/TB-MNSCTN

Tân Ngãi, ngày 16 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Trường Mầm non Sơn Ca Tân Ngãi

 

 
  

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo;

Căn cứ Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011, Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-MNSCTN ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Trường MN Sơn Ca Tân Ngãi về việc ban hành quy chế làm việc của Trường MN Sơn Ca Tân Ngãi,  

Trường Mầm non Sơn Ca Tân Ngãi thông báo lịch tiếp công dân như sau:

  1. Tiếp công dân định kỳ

Tổ chức mỗi tuần 01 (một) ngày, vào ngày thứ tư hàng tuần (theo giờ hành chính). Nếu đúng vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ, tết thì được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

Hiệu trưởng chủ trì tiếp công dân định kỳ. Trường hợp Hiệu trưởng không thể tiếp công dân theo lịch đã định thì ủy quyền cho một Phó hiệu trưởng chủ trì.

Thành phần tham gia tiếp công dân định kỳ gồm có Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng (khi được ủy quyền), đại diện Văn phòng trường, Ban thanh tra nhân dân trường và một số thành phần khác khi có yêu cầu (thành phần cụ thể do Hiệu trưởng mời).

Địa chỉ tiếp công dân: Văn phòng Trường MN Sơn Ca Tân Ngãi, Hương lộ 15, khóm Tân Xuân, phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại liên hệ: 02703.815.907

  1. Tiếp công dân đột xuất

Tiếp công dân đột xuất thực hiện trong các trường hợp theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013 và theo yêu cầu của Thường trực ủy ban nhân dân , Thường trực Thành ủy và các cơ quan có thẩm quyền.

Hiệu trưởng chủ trì tiếp công dân đột xuất. Trường hợp Hiệu trưởng đi vắng thì uỷ quyền cho Phó hiệu trưởng chủ trì.

Thành phần tham gia tiếp công dân đột xuất do người chủ trì quyết định.

3. Tiếp công dân thưòng xuyên

Tổ chức vào các ngày làm việc, trong giờ hành chính theo quy định.

Ban thanh tra nhân dân trường có nhiệm vụ thường trực tiếp công dân.

Trường Mầm non Sơn Ca Tân Ngãi thông báo để các đơn vị, ban, ngành có liên quan và công dân được biết/.

Nơi nhận:  

- Phòng GD&ĐT TPVL;

- BGH;

- Ban TTND;                                                                                         

- CB, GV, NV;   

- Website trường;                                    

- Lưu: VT.

  HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký)

 

Trần Thị Thạnh

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 39
Tháng 12 : 51
Tháng trước : 1.101
Năm 2022 : 9.310
Năm trước : 4.560
Tổng số : 20.439