I. Đặc điểm, tình hình:

Địa điểm trụ sở chính: 55A đường 30/4 phường 1, thành phố Vĩnh Long. Điện thoại: 0703 822947. Email: truongmamnona@gmail.com.

- Quá trình thành lập và phát triển: Trường Mầm Non A được thành lập vào tháng 3/1978 với tên trường Mẫu giáo bán trú Mầm Non A, với số học sinh ban đầu là 18 cháu, cơ sở cũ là trường Vĩnh Liên mượn của Hội người hoa. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, vào tháng 12/2005 Ủy ban nhân dân Thị Xã Vĩnh Long đầu tư xây dựng trường mới trị giá 5,5 tỉ đồng với tổng diện tích 2.222 m2, gồm 14 phòng học (12 lớp mẫu giáo, 2 nhóm trẻ) và 7 phòng chức năng cùng với hệ thống trang thiết bị hiện đại đáp ứng công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo yêu cầu. Trụ sở đặt tại số 55A đường 30/4, phường 1, là trung tâm thành phố Vĩnh Long, rất thuận lợi về giao thông, về cơ sở vật chất.

- Tóm tắt cơ cấu tổ chức: Năm học 2016-2017, tổng số cán bộ - giáo viên - nhân viên là 66 người (37 biên chế và 29 hợp đồng). Trong đó Ban giám hiệu 3 (01 Hiệu trưởng, 02 phó Hiệu trưởng), 30 giáo viên dạy lớp, 33 nhân viên. Chi bộ Trường Mầm Non A tách ra khỏi Chi bộ Giáo dục Phường 1 vào tháng 6 năm 2008, hoạt động độc lập đến nay, luôn đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh gồm 17 Đảng viên ( chính thức 16/17) sinh hoạt chi bộ trường Mầm Non A, thuộc Đảng bộ phường 1. Công đoàn cơ sở với 66 công đoàn viên, đạt Công Đoàn cơ sở vững mạnh. Chi đoàn gồm 10 đoàn viên, đạt chi đoàn xuất sắc. Về chuyên môn 30 giáo viên: 100% đạt chuẩn. Trong đó 26 Đại học, 3 trung cấp, 01 cao đẳng.

Trên 30 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục của địa phương. Nhiều năm liền đạt tập thể lao động xuất sắc, nhiều Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân Tỉnh, hạng nhất - nhì khối thi đua bậc học mầm non. Trường được nhận Huân chương lao động hạng 3 của Chủ Tịch nước, bằng khen của Thủ tướng chính phủ trao tặng. Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 lần 1 vào tháng 3/2006 và được công nhận chuẩn quốc gia lần 2 vào tháng 27/3/2012.

  - Cơ sở vật chất: Diện tích trường 2222m2, diện tích sử dụng 4775m2, gồm 21 phòng, trong đó có 14 phòng học, 7 phòng chức năng.

II. Những thành tích đã đạt được của đơn vị:

  Từ khi thành lập đến nay (năm học 2016-2017), hàng năm trường đều giữ vững danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và có nhiều Bằng khen các cấp

  - Năm học 1992-1993: Được Bằng khen của Bộ GD-ĐT ngày 23/7/1993

  - Năm học 1993-1994: Được Bằng khen của Bộ GD-ĐT ngày 10/9/1994

  - Năm học 1995-1996: Được Bằng khen của Bộ GD-ĐT ngày 9/9/1996

  - Năm học 1996-1997: Được Bằng khen của Bộ GD-ĐT ngày 20/8/1997

  - Năm học 1997-1998: Được Bằng khen của Bộ GD-ĐT ngày 14/11/1998

  - Năm học 1999-2000: Được Bằng khen của Bộ GD-ĐT ngày 20/10/2000

  - Năm học 2000-2001: Được Bằng khen của Bộ GD-ĐT ngày 19/10/2001

  - Năm học 2002-2003: Đạt Cờ khen của UBND tỉnh, Quyết định số 3993-QĐ-UBND  ngày 11/11/2003.

  - Năm 2003-2004: Được Bằng khen của Bộ GD-ĐT, Quyết định số  5610/QĐ/BGD &ĐT ngày 28/9/2004

  - Năm học 2004-2005: Được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc, Quyết định số: 2599/QĐ-UBND ngày 4/11/2005; Được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số: 421/QĐ-TTg ngày 20/3/2006;

 - Năm học 2005-2006: Bằng khen của UBND tỉnh, Quyết định số: 2252/QĐ-UBND ngày 15/11/2006;

 - Năm học 2007-2008: Được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích 2 năm tiêu biểu trong số Tập thể lao động xuất sắc; Quyết định số: 2086/QĐ-UBND ngày 04/11/2008;

  - Năm học 2008 - 2009:          Bằng khen của UBND tỉnh Hạng Nhì khối thi đua mầm non, Quyết định số 2149/QĐ-MNA ngày 15/9/2009. Đạt Huân chương lao động hạng Ba quyết định số: 2097/QĐ-UBND ngày 29/12/2009.

  - Năm học 2011-2012: Được UBND tỉnh tặng bằng khen tiêu biểu trong tập thể lao động xuất sắc 2 năm học 2010-2011 và 2011-2012; Quyết định số 1819/QĐ-UBND Tỉnh ngày 06/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. Hạng nhì khối thi đua Mầm non.

 - Năm học 2012-2013: Đạt Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; Quyết định số 2264/QĐ-TTg ngày 19/11/2013.

 - Năm học 2013-2014: Đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" Quyết định số: 1657/QĐ-UBND ngày 07/11/2014.

  - Năm học 2014-2015: Đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" Quyết định số: 2162/QĐ-UBND ngày 26/10/2015; xếp hạng 3 khối thi đua Mầm non cấp Thành phố quyết định số: 4530 /QĐ-UBND ngày 06/11/2015. Bằng khen của Ủy Ban nhân dân tỉnh tiêu biểu 2 năm 2013-2014 đến 2014-2015, quyết định số 2161/QĐ-UBND Tỉnh ngày 26/10/2015.

 - Năm học 2015-2016: Đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" Quyết định số: 2566/QĐ-UBND ngày 25/10/2016; xếp hạng 3 khối thi đua Mầm non cấp Thành phố quyết định số: 3467/QĐ-UBND ngày 22/8/2016.

  +  Đạt chuẩn quốc gia:

  - Năm học : Trường được công nhận là trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 lần 1, giai đoạn từ 2002-2005; Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 20/3/2006.

  - Năm học 2012-2013: Trường được công nhận là trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 lần 2; Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 27/3/2012.

+ Đánh giá trường Mầm non: Công nhận Đạt năm học: 2014-2015

III. Thành tích nổi trội của Cán bộ -Giáo viên - nhân viên:

1. Danh hiệu Viên phấn vàng: 7  giáo viên

 - Nguyễn Thị Diên Khánh, đạt danh hiệu năm 2003

 - Phan Thị Ngọc Bội, đạt danh hiệu năm 2003

 - Hồ Thiên Long, đạt danh hiệu năm 2004

 - Phan Thị Phương Tuyền, đạt danh hiệu năm 2005

 - Thái Thị Trang Đài, đạt danh hiệu năm 2006

 - Trần Thị Ngọc Mai, đạt danh hiệu năm 2008

 - Nguyễn Lê Ngọc Hiền, đạt danh hiệu năm 2009

  2- CB - GV đã nghỉ hưu:

  - Nguyễn Kim Hồng, đạt VPV năm 2008 (đã nghỉ hưu năm 2010)

  - Quan Ánh Nguyệt, đạt VPV năm 2007 (đã nghi hưu năm 2012)

  - Lê Thị Ngọc Vân, đạt VPV năm 2009 (đã nghi hưu năm 2015)

  - Phan Ngọc Giao Tiên, đạt VPV năm 2006(đã nghi hưu năm 12/2016)

  - Trần Thị Thanh Vân, đạt VPV năm 2010(đã nghi hưu năm 01/2017)

  3. Nhà giáo ưu tú:

  - Cô Phan Thị Kim Xuân (đã nghỉ hưu năm 2008): đạt danh hiệu năm 1997, Quyết định số 1161 ngày 3/2/1997 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

  - Cô Nguyễn Thị Tuyết Trinh (đã nghỉ hưu năm 2008): đạt danh hiệu năm 1992, Quyết định số 07/KT-CTN ngày 9/11/1992 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

  4. Thành tích khen cao:

   - Huân chương lao động Hạng 3:

  Cô Trần  Thị Tiến -Hiệu Trưởng ( năm học: 2012-2013).

   - Bằng khen Thủ Tướng Chính phủ:

  - Cô Trần  Thị Tiến- Hiệu Trưởng đạt danh hiệu (năm học: 2011-2012)

  - Cô Hồ Thiên Long- Giáo viên đạt danh hiệu ( năm học: 2012-2013).

  - Cô Nguyễn Lê Nọc Hiền-Giáo viên đạt danh hiệu (năm học: 2012-2013)

  - Phan Ngọc Giao Tiên- Giáo viên đạt danh hiệu( năm học: 2012-2013). (đã nghi hưu năm 12/2016).

Trên đây là tóm tắt lịch sử hình thành của trường Mầm non A và những thành tích nổi trội của nhà trường.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trần Thị Tiến